Allan Becker / Portfolio

Poster 1984 Orwell

George Orwelli raamatu põhjal:
Üheksateist kaheksakümmend neli

1984 on Inglise (aja)kirjaniku ja omaaegse intelligendi George Orwelli 1949. aasta düstooplik romaan, mis räägib Okeaaniast(üks kolmest Maad valitsevast superriigist) ja selles toimuvast Suure Venna kultusest. Võimul olevat ideoloogiat, Ingsotsi, pooldav Partei hoiab inimesi pideva järelvalve ja hirmu seisundis, samal ajal kui aset leiab lõputu sõjaolukord teiste riikidega. Raamatu peategelane Winston Smith, kes töötab Tõeministeeriumis ja kelle tööks on kõiksugu ajalehti, raamatuid ja viiteid vastavalt parasjagu kehtivale “Tõele” ümber kirjutada ja muuta, avastab, et ta tegelikult ei usu Parteisse, Ingsotsi ega Suurte Venda ning soovib kõigest väest varjatult mässu õhutada.

Illustrator SRA3

Allan Becker 2015